FESTA 2011

Il-Marc Tradizzjonali tal-Gimgha

(l-ahhar Jum tat-tridu)

 

 

 

 

 

 

L-Inagurazzjoni ta` l-ewwel fazi tal-plancier artistiku 

 

 

 

 

 

 

 

It-Tlugh ta` l-Istatwa ta` Kristu Re fuq il-Kolonna f`nofs il-Pjazza ta` Rahal Gdid

 

 

 

 

 

 

 

 It-Tlugh ta` Kristu Re fuq il-Kolonna f`nofs il-Pjazza ta` Rahal Gdid