FESTA 2011

Jum iz-Zaghzagh  :  Il-Hadd 17 ta` Lulju

L-Ewwel jum ta` celebrazzjonijet tal-Festa ta` Kristu Re kienet quddiesa mill-grupp G7.30  ..............  zghazagh mill-Parrocca ta` Kristu Re.

Il-Quddiesa kienet animata u organnizata miz-zghazagh imexxija minn Fr John Berry

    

 

 Il-folla kbira ta` nies migbura ghal din il-Quddiesa 

 

 

Il-Kor taz-zghazagh li anima l-Quddiesa

  

 

 

 

 

Fr John Berry li mexa il-Quddiesa Specjali

 

 

Membri ta` kazini flimkien mas-Sindku waqt il-Quddiesa

  

 

 Il-Muzicisti waqt il-Quddiesa

 

 

 

Wara l-Quddiesa sar show ta` talenti

 

Waqt kant ferrieh wara tmien il-Quddiesa