FESTA 2011

ELTHAM  COLLEGE  BOYS’  CHOIR  (U.K.)

 

 

 

Is-Suttana ta` San Gwanni Pawli II   (meta kien beatu)

L-ewwel darba f`Malta u l-ewwel parrocca li laqghet din is-suttana  

 

 

 

 

 

 

 ...................  wara dan il-programm ta` muzika  sar marc brijuz mill-Banda Stella Maris Sliema bill-briju organnizat mill-Ghaqda Zghazagh Pawlisti mat-toroq principali ta` Rahal Gdid u wara l-marc itellet Statwa tal-Granmastru Ant. De Paule fuq il-kolonna fil-pjazza.