FESTA 2011

Jum it-Tfal u il-familja

Illum kien imiss lit-tfal biex jiccelebraw il-festa taghhom. Mixja ferrieha telqet minn hdejn il-Museum tas-Subien sa` fuq iz-zuntier. Wara li saret talba tat-tfal lil Kristu Re, it-tfal telqu buzzieqa b`talba imwahhla maghom. Wara sraet quddiesa adattata ghat-tfal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..... wara l-Quddiesa saret "Lejla Familja" fejn hafna familji imgabru bejniethom u segwew l-attivita ta` muzika, kant u zfin.