FESTA 2011

Jum il-Festa

Jum il-Festa  tibda b`marc Brijuz madwar it-Toroq ta` Rahal Gdid li jispicca fil-Pjazza Principali.

 

 

 

 

 

 

 

Innu lil Kristu Re , muzika tas-Surmast Vincenzo Ciaparra

 

 

 

 

 

 

 

 Id-Dhul Majeztus ta` Kristu Re  fil-Knisja Parrokalji 

 

(Aktar videos u ritratti dalwaqt)