FESTA 2011

Lejliet il-Festa

 

Il-Banda Kristu Re ta` Rahal Gdid flimkien mal-Banda San Pietru fil-Ktajjen inghaqdu flimkien billi ghamlu Marc La Veneziana madwar il-Pjazza Antoine De Paule , sakemm waslu quddiem l-Istatwa ta` Kristu Re f`nofs il-Pjazza u daqqew l-Innu lil Kristu Re flimkien